24 Απριλίου 2022 – «Ο αναστημένος Χριστός, ο δικός μας αιώνιος αρχιερέας» – Εβραίους 5:7-10

Γεώργιος Παπαδόπουλος – 24 Απριλίου 2022 – «Ο αναστημένος Χριστός, ο δικός μας αιώνιος αρχιερέας» – Εβραίους 5:7-10 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μεσιτεύει για μας μπροστά στον Πατέρα Θεό ως ένας αρχιερέας της τάξης του “Μελχισεδέκ”. Με τον σταυρικό Του θάνατο έγινε η θυσία για μας μια για πάντα και με την ανάστασή Του μας αντιπροσωπεύει αιώνια μπροστά στον Θεό.