24 Μαΐου 2020 – «Πνευματική επανεκκίνηση – Γιατί; Επειδή επιλέγω την ζωή» – Ρωμ. 6: 19 – 23

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 24 Μαΐου 2020 - «Πνευματική επανεκκίνηση – Γιατί; Επειδή επιλέγω την ζωή» - Ρωμ. 6: 19 - 23 - Γλώσσα: Ελληνικά - Πνευματική επανεκκίνηση σημαίνει αλλαγή ζωής, αλλαγή αξιών, αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά γιατί να θέλω να αλλάξω, πόσο εύκολο είναι και ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν αλλάξω ή αν αλλάξω;