25 Απριλίου 2021 – «Ο Χριστός στην ζωή μας» – Κατά Ματθαίον 21:1-17

25/04/2021

Ρωμανός Τσιλίδης - 25 Απριλίου 2021 – «Ο Χριστός στην ζωή μας» – Κατά Ματθαίον 21:1-17 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Χριστός νοιάζεται για μας και θέλει να έρθει στην ζωή μας. Όπως εκείνη την ημέρα που μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ έτσι θέλει να έρθει στην ζωή μας και να μας καθαρίσει.