25 Δεκεμβρίου 2022 – «Χριστούγεννα, το θαύμα της ενσάρκωσης του Θεού» – Κατά Ιωάννη 1:1-18

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 25 Δεκεμβρίου 2022 – «Χριστούγεννα, το θαύμα της ενσάρκωσης του Θεού» – Κατά Ιωάννη 1:1-18 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός γίνεται άνθρωπός για να φέρει στον κόσμο μας σωτηρία. Το παιδί στην φάτνη είναι το “σημείο” που μας δίνει ο Θεός για να πιστέψουμε και να αποδεχθούμε τον Ιησού ως τον Χριστό του Θεού και σωτήρα. Η ενσάρκωσή Του μας δίνει ελπίδα και μας δείχνει ότι Αυτός νοιάζεται για μας.