25 Ιουνίου 2023 – «Το χρονικό μιας αναζωπύρωσης» – Πράξεις 19:1-20

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 25 Ιουνίου 2023 – «Το χρονικό μιας αναζωπύρωσης» – Πράξεις 19:1-20 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η πνευματική αναζωπύρωση είναι έργο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να την «κάνει». Ο Θεός έχει πάντα τον δικό Του καιρό και τους δικούς Του ανθρώπους και ενεργεί μέσα απ’ αυτούς. Αυτό βλέπουμε να γίνετε στην Έφεσο το 53 – 56 μ.Χ. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ άνθρωποι να πιστέψουν, πολλές εκκλησίες να ιδρυθούν και οι χριστιανοί να σταματήσουν με τον συμβιβασμό με την αμαρτία.