26 Ιουνίου 2022 – «Το όραμα του Θεού για την ζωή μου» – πρώτο δεύτερο – Πράξεις 2:42-47

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 26 Ιουνίου 2022 – «Το όραμα του Θεού για την ζωή μου» – πρώτο δεύτερο – Πράξεις 2:42-47 – Γλώσσα: Ελληνικά – Για ποιο λόγο ζω; Τι σημαίνει για μένα μια επιτυχημένη ζωή; Ο Λουκάς μα δίνει μια εικόνα, ένα στιγμιότυπο από την ζωή της πρώτης εκκλησίας που μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την ζωή μας.