26 Ιουλίου 2020 – «Τα σχέδια του Θεού και εμείς» – Κατά Λουκάν 8: 22-25

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 26 Ιουλίου 2020 - «Τα σχέδια του Θεού και εμείς» - Κατά Λουκάν 8: 22-25 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Θεός έχει σχέδια για τον κόσμο και μας καλεί να συμμετέχουμε σ΄ αυτά. Πολλές φορές θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά σημαντικό είναι ότι ο Χριστός μαζί μας!