26 Σεπτεμβρίου 2021 – «Ο καιρός της χάριτος είναι εδώ, ας το διακηρύξουμε…» – Κατά Λουκάν 4:16-30

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 26 Σεπτεμβρίου 2021 – «Ο καιρός της χάριτος είναι εδώ, ας το διακηρύξουμε…» – Κατά Λουκάν 4:16-30 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο μας ώστε να φέρει την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτό το μήνυμα μας καλεί να το μεταφέρουμε σε κάθε άνθρωπο παντού.