27 Μαρτίου 2022 – «Πάροικοι με αποστολή» – Ιερεμίας 29:1-14 / Α΄ Πέτρου 2:11-12

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 27 Μαρτίου 2022 – «Πάροικοι με αποστολή» – Ιερεμίας 29:1-14 / Α΄ Πέτρου 2:11-12 – Γλώσσα: Ελληνικά – Το 597 π.Χ ένα μέρος του λαού Ισραήλ οδηγείται στην πρώτη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Ο Θεός στέλνει ένα μήνυμα στο λαό Του μέσα από τον προφήτη Ιερεμία για να τους δώσει οδηγίες για τον το πως θα ζήσουν σαν πάροικοι στην ξένη χώρα ανάμεσα στους ειδωλολάτρες έως ότου τους επαναφέρει πίσω στην πατρίδα τους. Αυτή είναι και η δική μας κατάσταση σαν εκκλησία ζώντας σαν “πάροικοι” στον κόσμο αυτό.