28 Ιανουαρίου 2024 – «Περπατάω στον δρόμο του Χριστού» Α΄Μέρος – Εφεσίους 4:1-16

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 28 Ιανουαρίου 2024 – «Περπατάω στον δρόμο του Χριστού» Α΄Μέρος – Εφεσίους 4:1-16 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός με την χάρη Του μας έβγαλε από τον δρόμο που οδηγούσε στην καταστροφή και στην αιώνια κόλαση και μας έβαλε στον δρόμο της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να περπατήσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο όπως του αξίζει.