28 Φεβρουαρίου 2021 – «Προειδοποίηση και ενθάρρυνση» – Κατά Λουκάν 12:1-12

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 28 Φεβρουαρίου 2021 – «Προειδοποίηση και ενθάρρυνση» – Κατά Λουκάν 12:1-12 - Γλώσσα: Ελληνικά - Σώμα ή ψυχή, επίγεια ή επουράνια, πρόσκαιρα ή αιώνια; Ο Κύριος μας προειδοποιεί και μας ενθαρρύνει να κάνουμε τις σωστές επιλογές εδώ επειδή θα έχουν αντίκτυπο στην αιώνια ζωή μας.