29 Νοεμβρίου 2020 – «Το μεγαλείο του Θεού και εμείς» – Κατά Λουκάν 9:37-56

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 29 Νοεμβρίου 2020 - «Το μεγαλείο του Θεού και εμείς» - Κατά Λουκάν 9:37-56 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Κύριος αποκαλεί στο εδάφιο 41 τους μαθητές “άπιστη και διεστραμμένη γενιά”. Τι εννοούσε μ’ αυτό, ισχύει αυτό και για μας και αν ναι, πως θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε;