29 Οκτωβρίου 2023 – «Ο πόλεμος μεταξύ σαρκός και Πνεύματος» – Γαλάτας 5: 16-17

29/10/2023

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 29 Οκτωβρίου 2023 – «Ο πόλεμος μεταξύ σαρκός και Πνεύματος» – Γαλάτας 5: 16-17 – Γλώσσα: Ελληνικά – Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στο Πνεύμα μας και πολεμάει την σάρκα μας που δεν θέλει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Αυτός ο αγώνας θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής μας. Η νίκη θα είναι δική μας εάν αφήνουμε το Πνεύμα να μας κυβερνά.