3 Ιουλίου 2022 – «Χρήσιμοι για τον Θεό» – Πράξεις 3:1-26

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 3 Ιουλίου 2022 – «Χρήσιμοι για τον Θεό» – Πράξεις 3:1-26 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός χρησιμοποιεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να θεραπεύσει έναν εκ γενετής χωλό που τον συνάντησαν έξω από τον ναό καθώς πήγαιναν για προσευχή. Μέσα απ’ αυτήν την ιστορία βλέπουμε κάποια σημαντικά στοιχεία που μας καθιστούν χρήσιμους για τον Θεό.