3 Οκτωβρίου 2021 – «Πνευματική αύξηση» – Α΄ Κορινθίους 3:1-23

Γεώργιος Παπαδόπουλος - 3 Οκτωβρίου 2021 – «Πνευματική αύξηση» – Α΄ Κορινθίους 3:1-23 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο κάθε χριστιανός είναι υπεύθυνος για την προσωπική του πνευματική αύξηση. Ο απόστολος Παύλος μας δίνει σ’ αυτό το κεφάλαιο διάφορες εικόνες που μπορούν μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πως μπορούμε να αυξηθούμε στην πνευματική μας ζωή.