3 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» (Μέρος Δεύτερο) – Πράξεις 20:22 – 21:14

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 3 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» (Μέρος Δεύτερο) – Πράξεις 20:22 - 21:14 – Γλώσσα: Ελληνικά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας χριστιανικής ζωής; Ο Παύλος μας συμμερίζεται κάποιες σκέψεις από τις δικές του εμπειρίες.