30 Απριλίου 2023 – «Η εκπλήρωση της μεγάλης αποστολής» – Κατά Λουκά 24:44-49

30/04/2023
Preacher:

Ομιλητής : Bryce Richard – 30 Απριλίου 2023 – «Η εκπλήρωση της μεγάλης αποστολής» – Κατά Λουκά 24:44-49 – Γλώσσα: Αγγλικά/Ελληνικά – Τα τελευταία λόγια του Χριστού αφορούσαν την αποστολή των μαθητών στον κόσμο. Αυτός είναι η εκπλήρωση της υπόσχεση του Θεού για σωτηρία. Εμείς καλούμαστε να τον κάνουμε γνωστό σε όλους.