30 Αυγούστου 2020 – «Οι τρείς σταυροί και εμείς» – Κατά Λουκάν 23:33-34, 39-43

30/08/2020

Ρωμανός Τσιλίδης - 30 Αυγούστου 2020 - «Οι τρείς σταυροί και εμείς» - Κατά Λουκάν 23:33-34, 39-43 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ατενίζοντας τους τρεις σταυρούς στον Γολγοθά καλούμαστε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για την ζωή μας.