31 Δεκεμβρίου 2023 – «Ο Θεός που βλέπει και επεμβαίνει» – Γένεσις 16:13

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 31 Δεκεμβρίου 2023 – «Ο Θεός που βλέπει και επεμβαίνει» – Γένεσις 16:13 – Γλώσσα: Ελληνικά – Στο τέλος της χρονιάς σκεφτόμαστε όπως και στην αρχή της χρονιάς το εδάφιο που ήταν επιλεγμένο για την χρονιά! Στην αρχή της χρονιάς το είδαμε σε πιο προσωπικό επίπεδο, στο τέλος θέλουμε να το δούμε πιο πλατιά για όλον το κόσμο. Ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί και επεμβαίνει στα γεγονότα που διαδραματίζονται στον κόσμο μας. Δεν μένει αμέτοχος θεατής, αλλά επεμβαίνει πάντα καθοριστικά με τον δικό Του τρόπο στην δική Του ώρα και στιγμή.