31 Μαρτίου 2024 – «Ποιος είναι ο μεγαλύτερος;» – Κατά Μάρκον 9:33-35/Κατά Ματθαίον 18:1-4

31/03/2024

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 31 Μαρτίου 2024 – «Ποιος είναι ο μεγαλύτερος;» – Κατά Μάρκον 9:33-35/Κατά Ματθαίον 18:1-4 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας προτρέπει να Του μοιάσουμε και να γίνουμε ταπεινοί και πράοι όπως Αυτός. Αυτό είναι που επιθυμεί ο Θεός για μας περισσότερο απ’ όλα τ’ άλλα!