31 Οκτωβρίου 2021 – «Ξεπερνώντας το μεγάλο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου» – Προς Ρωμαίους 3:19-28

31/10/2021

Κώστας Λαζαρίδης - 31 Οκτωβρίου 2021 - «Ξεπερνώντας το μεγάλο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου» - Προς Ρωμαίους 3:19-28 - Γλώσσα: Ελληνικά - Η αμαρτία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό είναι μια πραγματικότητα στην ζωή κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό κανένας δεν θα μπορέσει από μόνος του να πλησιάσει τον Θεό. Όσο και να το προσπαθήσει είναι καταδικασμένος στο να αποτύχει. Ο Θεός έδωσε την λύση ς’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα από την σταυρική Του θυσία και την ανάστασή Του.