4 Απριλίου 2021 – «Η μεγάλη επανόρθωση» – Κατά Λουκάν 13:10-21

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 4 Απριλίου 2021 – «Η μεγάλη επανόρθωση» – Κατά Λουκάν 13:10-21 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο κόσμος μας βρίσκεται κάτω από την καταδυνάστευση του διαβόλου και της αμαρτίας. Ο “κυρτωμένη” από την αμαρτία ανθρωπότητα “κράζει” για απελευθέρωση και επανόρθωση. Ο Χριστός είναι η λύση του Θεού και μέσα απ’ Αυτόν ορθώνει η ανθρωπότητα πάλι το ανάστημά της!