5 Ιουνίου 2022 – «Ο άνθρωπός μας μπροστά στον Θεό» – Πράξεις 1:1-11

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 5 Ιουνίου 2022 – «Ο άνθρωπός μας μπροστά στον Θεό» – Πράξεις 1:1-11 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός είναι ο δικός μας άνθρωπος που καθώς αναλήφθηκε και βρίσκεται στην δόξα μας αντιπροσωπεύει μπροστά στον Θεό. Είναι ο μόνος που μεσιτεύει για την σωτηρία μας ( Α’ Τιμόθ. 2:4-6), συνηγορεί για την συχώρεση των αμαρτιών μας (Α’ Ιωάν.2:1-2), προσεύχεται για μας (Εβρ. 7:26-28) και ακούει τις προσευχές μας (Ιωάν.14:12-14).