5 Μαρτίου 2023 – «Ψάχνοντας παρηγοριά» – Ιώβ 23:1-17

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 5 Μαρτίου 2023 – «Ψάχνοντας παρηγοριά» – Ιώβ 23:1-17 – Γλώσσα: Ελληνικά – Που είναι ο Θεός; Γιατί επιτρέπει να γίνεται το κακό; Μπορεί να δώσει παρηγοριά;