5 Σεπτεμβρίου 2021 – «Ελπίδα για έναν βασανισμένο κόσμο» / “Hoffnung für eine leidende Welt” – Ησαΐας 57:14-15

05/09/2021
Preacher:

Walter Bahr – 5 Σεπτεμβρίου 2021 – «Ελπίδα για έναν βασανισμένο κόσμο» / "Hoffnung für eine leidende Welt" – Ησαΐας 57:14-15 - Γλώσσα: Γερμανικά/Ελληνικά - Ο αιώνιος, ο ύψιστος, ο υπέρτατος Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι κοντά σε κάθε συντριμμένο και ταπεινό για να του δώσει ζωή. Ένα μήνυμα που ο κόσμος μας, μ’ όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, το έχει ιδιαίτερα ανάγκη.