5 Φεβρουαρίου 2023 – «Η χρησιμότητα των καλών έργων» – Εφεσίους 2: 8-10

Γεώργιος Παπαδόπουλος – 5 Φεβρουαρίου 2023 – «Η χρησιμότητα των καλών έργων» – Εφεσίους 2: 8-10 – Γλώσσα: Ελληνικά – Σε τι χρησιμεύουν τα καλά έργα; Μπορούν να μας σώσουν ή να γίνουν αιτία για να πάρουμε δόξα; Ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι άλλο...