6 Φεβρουαρίου 2022 – «Απελευθερωμένος από το Νόμο, δεσμευμένος στον Χριστό» – Προς Ρωμαίους 7:1-25

06/02/2022

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 6 Φεβρουαρίου 2022 – «Απελευθερωμένος από το Νόμο, δεσμευμένος στον Χριστό» – Στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, ο Παύλος εξήγησε ότι σωζόμαστε με τη χάρη, όχι με την τήρηση του νόμου, επειδή ο Χριστός πέθανε για μας. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη σωτηρία με τις δικές μας προσπάθειες – τηρώντας τον νόμο. Μόνο όταν αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αβοήθητοι να σωθούμε και να ρίξουμε τους εαυτούς μας στο έλεός Του, ο Χριστός, μέσω της Χάριτος, θα μας σώσει και θα πράξει δικαιοσύνη μέσα μας.