7 Απριλίου 2024 – «Ο Χριστός μέσα μας» – Κολοσσαείς 1:26-27/Φιλ. 4:6-7/Β’ Κορ. 3:17-18

07/04/2024

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 7 Απριλίου 2024 – «Ο Χριστός μέσα μας» – Κολοσσαείς 1:26-27/Φιλ. 4:6-7/Β’ Κορ. 3:17-18 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει μια ζωή γεμάτη με νόημα, ειρήνη και χαρά που οδηγεί στην αιώνια δόξα.