7 Αυγούστου 2022 – «Η πίστη σε δοκιμασία» – Α’ Πέτρου 1:6-12

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 7 Αυγούστου 2022 – «Η πίστη σε δοκιμασία» – Α’ Πέτρου 1:6-12 – Γλώσσα: Ελληνικά – Αφού ο Θεός μας αγαπάει γιατί επιτρέπει τις θλίψεις; Τι θέλει να πετύχει στην ζωή μας; Σε τι μπορούν να είναι χρήσιμες;