7 Ιανουαρίου 2024 – «Όλα με αγάπη» – Α’ Κορινθίους 16:14

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 7 Ιανουαρίου 2024 – «Όλα με αγάπη» – Α’ Κορινθίους 16:14 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η αγάπη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού μας. Ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί να του μοιάσουμε σαν παιδιά Του που είμαστε. Να αγαπήσουμε πρώτα απ’ όλα Αυτόν που πρώτος μας αγάπησε και να αγαπήσουμε αυτά που αγαπάει Αυτός, τ’ αδέλφια μας και τον κόσμο!