7 Ιουνίου 2020 – «Πνευματική επανεκκίνηση – Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος»

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 7 Ιουνίου 2020 - «Πνευματική επανεκκίνηση - Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος» - Γλώσσα: Ελληνικά - Κάθε επανεκκίνηση χρειάζεται τους πόρους της. Για την πνευματική μας επανεκκίνηση ο Θεός μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ένα Πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφίας Β’ Τιμ. 1: 6 - 8.