7 Νοεμβρίου 2021 – «Η ελευθερία του χριστιανού» – Ιωαν.8:32,36/Ρωμ.6:17-18/Α’ Πετρ.2:16/Εβρ.5:14/Α’ Κορ.8:8-11

Γεώργιος Παπαδόπουλος - 7 Νοεμβρίου 2021 - «Η ελευθερία του χριστιανού» - Ιωαν.8:32,36/Ρωμ.6:17-18/Α’ Πετρ.2:16/Εβρ.5:14/Α’ Κορ.8:8-11 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Στην ελευθερία που μας χάρισε μας καλεί να τον εμπιστευθούμε και να ακολουθήσουμε τις εντολές Του ώστε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι.