8 Μαΐου 2022 – «Ζώντας στη μετάβαση μιας εποχής» – Ιησούς του Ναυή 1:1-9

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 8 Μαΐου 2022 – «Ζώντας στη μετάβαση μιας εποχής» – Ιησούς του Ναυή 1:1-9 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Ιησούς του Ναυή καλείτε να κατακτήσει και να μοιράσει την γη στις φυλές του Ισραήλ. Εμείς έχουμε την αποστολή να μαθητεύσουμε όλα τα έθνη (Ματθ. 28:18-20). Ο Θεός δίνει την υπόσχεση να είναι μαζί του όπως την δίνει και σε μας επειδή γνωρίζει ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το έργο του όπως και το δικό μας δεν είναι ένας περίπατος αλλά ο Θεός μας καλεί να είμαστε θαρραλέοι και δυνατοί έχοντας πάντα τον λόγο Του σαν οδηγό στην ζωή μας και στις αποφάσεις μας.