9 Απριλίου 2023 (Κυριακή των Βαΐων) – «Ο Χριστός Κύριος και Βασιλιάς στην ζωή μας» – Εφεσίους 3:14-19

09/04/2023

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 9 Απριλίου 2023 (Κυριακή των Βαΐων) – «Ο Χριστός Κύριος και Βασιλιάς στην ζωή μας» – Εφεσίους 3:14-19 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός θέλει να κατοικήσει πλούσια στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας και θέλει να είναι και Κύριος μας. Εμείς καλούμαστε να του δώσουμε οικειοθελώς την θέση που του ανήκει!