9 Ιουνίου 2024 – «Όλα επιτρέπονται, αλλά…» – Α΄ Κορ. 6:12/10:23

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 9 Ιουνίου 2024 – «Όλα επιτρέπονται, αλλά…» – Α΄ Κορ. 6:12/10:23 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε ελεύθερα! Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή κάτω από τον νόμο. Αύτη η ελευθερία μας καθιστά υπεύθυνους για τις πράξεις μας. Έτσι αποφασίζω να μείνω ελεύθερος και να μην βάλω τον εαυτό μου κάτω από την εξουσία της αμαρτίας. Και σαν ελεύθερος θέλω να «οικοδομώ» τον συνάνθρωπό μου και όχι να τον καταστρέφω.