9 Μαΐου 2021, Κυριακή του Θωμά – «Η πίστη σε δοκιμασία» – Κατά Ιωάννη 20:19-29, 10:17-18

09/05/2021

Μιριάν Φέζο - 9 Μαΐου 2021, Κυριακή του Θωμά – «Η πίστη σε δοκιμασία» – Κατά Ιωάννη 20:19-29, 10:17-18 - Γλώσσα: Ελληνικά - Μερικές φορές ο Κύριος επιλέγει να ενεργήσει στην ζωή μας μ’ έναν τέτοιο τρόπο που η πίστη μας θα μπει σε δοκιμασία. Σε μια τέτοια κατάσταση βρέθηκαν και οι μαθητές Του και ιδιαίτερα ο Θωμάς μετά την σταύρωση. Η πίστη του είχε κλονιστεί τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να πιστέψει τους άλλους μαθητές όταν τον διαβεβαίωναν ότι είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό που Αυτός δεν θα μας αφήσει στην αμφιβολία, αλλά θα μας βοηθήσει να μην χάσουμε την πίστη μας αλλά να πιστέψουμε όπως πίστεψε και ομολόγησε ο Θωμάς.